Regler

I. Allmänna bestämmelser

 • Dessa föreskrifter definierar funktionen för onlinebutiken under namnet eroticon.nu som finns på internetadressen https://eroticon.nu och villkoren för att använda de tjänster som erbjuds av butiken.
 • Reglerna definierar rättigheterna och skyldigheterna för butikens kunder, liksom rättigheterna, skyldigheterna och skyldigheterna för den enhet som förvaltar och driver butiken.
 • När följande kapitaliserade termer används i förordningarna och dess bilagor, bör de förstås på följande sätt för att tolka förordningarna
 • Kund – butikens erbjudande riktar sig till fysiska personer, juridiska personer och enheter utan juridisk person, som kan förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter, belägna inom Republiken Polens territorium. Fysiska personer som inte har full rättskapacitet bör, innan de använder tjänsterna som erbjuds av butiken, få sitt juridiska ombuds samtycke och presentera det på begäran av säljaren;
 • Säljare – GS-Ventilation Ornövägen 10 13232 Saltsjö-Boo 7406253638. Säljaren kan kontaktas per telefon på 0737032453 eller via e-post till greg@eroticon.nu;
 • Butik – Onlinebutik på Internet på URL: en https://eroticon.nu, som ägs av säljaren.
 • Godkännande av bestämmelserna i bestämmelserna och dess bilagor är frivilligt, men nödvändigt för att använda de tjänster som erbjuds av butiken.
 • Administrationen av personuppgifter baseras på bestämmelserna i allmänt tillämplig lag och integritetspolicyn på butikens webbplats.
 • Det är förbjudet att införa olagligt innehåll i butiken, vilket kan kränka tredje parts rättigheter eller bryta mot den rättsliga ordningen, och störa butikens IT-infrastruktur.
 • Dessa föreskrifter med bilagor är förordningar i den mening som avses i art. 8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster.

II. Erbjudande

 1. Butiken erbjuder försäljning av varor via Internet.
 2. Varorna som erbjuds i butiken är helt nya och fria från fysiska och juridiska fel, med undantag för produkter som är tydligt markerade som defekta på grund av fysiska defekter eller korta utgångsdatum och säljs till ett kampanjpris.
 3. Varornas priser uttrycks i SEK och inkluderar moms (bruttopris).
 4. Kampanjer för de varor som erbjuds på webbplatsen kan inte kombineras om inte reglerna för en viss kampanj föreskriver något annat.
 5. Butiken låter dig använda följande tjänster:
 6. Nyhetsbrev: består av gratis leverans av kommersiell och marknadsföringsinformation till kunden på elektronisk väg. Kunden börjar använda tjänsten när e-postadressen tillhandahålls och uttrycker viljan att ta emot meddelanden genom att markera lämplig ruta på butikens webbplats. Kunden kan när som helst avgå från tjänsten.
 7. Konto: består av att ha ett konto i butiken på elektronisk väg. Kunden skapar ett konto genom att tillhandahålla kontaktuppgifter i registreringsformuläret (tillgängligt efter att ha tryckt på ”Registrera” -knappen). Denna tjänst tillhandahålls från det att Kunden får ett e-postmeddelande som bekräftar registreringen. Kunden kan begära att kontot raderas när som helst genom att skicka begäran till administratören som raderar kontot inom 24 timmar efter anmälan (på arbetsdagar).
 8. Försäljning av varor via Internet.
 9. Tjänsterna finns tillgängliga i butiken 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, med undantag för tillfällig avstängning av butiken på grund av modernisering eller underhåll av dess IT-infrastruktur, slumpmässiga fall orsakade av force majeure utanför säljarens kontroll och avstängning av Butiken på grund av hackningsattacker eller misslyckande.

III. Lägsta tekniska krav

 1. För att använda de tjänster som erbjuds i butiken är det nödvändigt att ha följande utrustning:
 2. en dator, smartphone med den mest uppdaterade versionen av programvaran, surfplattan eller andra mobila enheter som vanligtvis används för att surfa på webbplatser,
 3. Internet länk,
 4. den aktuella versionen av webbläsaren Firefox, Chrome, Safari eller Microsoft Edge eller annat,
 5. Adobe Flash Player plug-in installerat och JavaScript, CSS-ramar och format aktiverat,
 6. Ett aktivt e-postkonto.

IV. Ordning

 1. Butiken säljer via Internet.
 2. Kunden kan ingå ett avtal med tjänsteleverantören via nätbutiken dygnet runt, alla veckodagar, medan utförandet av beställningar sker på arbetsdagar.
 3. För att göra en beställning måste kunden:
 4. Läser beskrivningen av produkten och dess pris och klickar sedan på knappen ”Lägg i kundvagn”;
 5. Godkänner varorna eller varorna i korgen och priset på leveransen;
 6. Registrerar ett konto, loggar in på sitt konto eller tillhandahåller de kontaktuppgifter som är nödvändiga för att leverera ordern och lämnar in en förklaring om godkännande av bestämmelserna;
 7. Väljer betalningsmetod;
 8. Bekräftar att beställningen är skyldig att betala;
 9. Betalning sker inom 7 dagar efter mottagandet av e-postmeddelandet som bekräftar beställningen.
 10. De kontaktuppgifter som krävs för leverans av beställningen är: namn och efternamn, leveransadress, stad, postnummer, telefonnummer, e-postadress och, när det gäller företagare eller andra enheter än fysiska personer eller fysiska personer som bedriver affärsverksamhet , också de uppgifter som krävs för att utfärda en faktura, så skatteidentifikationsnummer, företagsnamn och företagsadress.
 11. Kundens skyldigheter enligt avtalet för försäljning av varor kvarstår tills Kunden betalar hela priset för varan och leveransen.
 12. De betalningsmetoder som finns tillgängliga i butiken är betalning via banköverföring till säljarens konto, betalkort eller via tPay-systemet. Avveckling av transaktioner med kreditkort och e-överföring sker via tPay.pl
 13. Om betalningen inte görs inom 14 dagar från det att e-postmeddelandet skickats till kunden som bekräftar beställningen, kommer kunden att informeras via e-post eller per telefon om behovet av att göra betalningen och ytterligare en tidsfrist för utförande. Underlåtenhet att göra betalningen av kunden inom den extra tidsfristen leder till att beställningen annulleras, om vilken kunden kommer att informeras via e-post.
 14. Den information som avses i art. 12 sekunder 1 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter skickas till kunden till den e-postadress som användes för att placera beställningen i meddelandet som bekräftar överlämnandet och innehållet i beställningen som gjorts av kunden.

V. Uppfyllelse av order

 1. Orderhanteringen börjar nästa arbetsdag efter att betalningen krediterats säljarens bankkonto.
 2. Butiken är skyldig att leverera paketet till köparen inom 30 dagar från kontraktets datum. Om paketet inte har levererats inom denna tid har kunden rätt att säga upp avtalet, oavsett skäl som kan hänföras till butiken eller leverantören. Butiken är skyldig att återbetala hela det belopp som betalats av kunden, inklusive leveranspriset, inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om uttag.
 3. I händelse av omständigheter från butikens sida som förhindrar implementering eller snabb implementering av en del eller hela beställningen kommer kunden att omedelbart informeras om detta. Kunden har rätt att besluta att annullera beställningen eller dess delvisa genomförande, eller att sänka priset. Butiken är skyldig att returnera hela det belopp som betalats av kunden, inklusive leveranspriset, inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om uttag eller en del av beloppet i händelse av att meddelandet om partiellt uttag har mottagits.
 4. Ett kvitto eller en momsfaktura kan användas för att reglera valutakursen för betalningen och fakturan för fakturan kommer att utfärdas samtidigt med returen.

VI. Tillförsel

 1. Dessa arbeten utförs av ett kurirföretag.
 2. Säljaren är ansvarig för varorna fram till nu.
 3. Säljaren är på sidan utan brister.
 4. Leveranskostnaden läggs till varans pris vid orderbekräftelsen. Vinnaren hade rätt att köpa köpet.

VII. Utövandet av utrotning samt utveckling och utveckling

 • Kundtjänst Konsumenten har rätt att återkalla försäljningsavtalet, utan klagomål på varorna, inom 14 dagar efter leverans.
 • Konsumenten kan kontaktas via e-post eller e-post på e-postadressen kontakt@dildosy.pl.
 • Konsumenter kan använda formuläret nedan för att få en kopia av ordet i föreskrifterna.
 • Konsumenttjänster är inte tillgängliga, men inte inom 14 dagar från datumet, vilket inte är begränsat till antalet bidrag som tillhandahålls av sändaren.
 • I slutet av perioden, se anmälan nedan. Denna period matchar inte om säljaren åtar sig varorna från varorna.
 • Konsumenten bär kostnaden för att returnera varorna till säljaren.
 • Det är inte begränsat till 14 dagar från mottagandet av information eller information som du kan ha fått från konsumentföreningen, vilket inte är begränsat till användning av någon av följande information. Det är inte möjligt att ta reda på om du är intresserad av att delta i något av följande ämnen, t.ex. hur man använder en konsument eller annan artikel på webbplatsen eller hur man använder den på din konsumentwebbplats.
 • Vi rekommenderar att du inte tvekar att kontakta oss om du vill veta hur du gör det just nu.
 • I händelse av en upphörande eller ändring av konsumentrådet är beslutet inte nytt.
 • När det gäller en handduk kommer detta att korrigeras i kombination med en variant av märket, vilket är en funktion av konsumenten för att minska konsumtionen.
 • Konsumenten förlorar rätten att säga upp avtalet i de fall som anges i art. 38 i lagen om konsumenträttigheter av 30 maj 2014 och på deltagarlistan:
 • För att säkerställa att du inte har en prefabricerad, rå applikationsspecifikation Konsumenter eller andra användare av produkten;
 • I händelse av en tvist är frågan om det finns ett samarbete mellan båda parternas mandatperioder.
 • För att säkerställa att du kan följa beslutet kommer du inte att hållas ansvarigt på något sätt som du väljer att följa bestämmelserna i detta avtal;
 • i närvaro av en domstolsrepresentant som ändrade sin karaktär i slutet av domstolen, som inte deltog i något förfarande;
 • där tjänsten är ljud- eller visuella inspelningar eller datorprogramvara som levereras i ett förseglat paket, om paketet har öppnats efter leverans;
 • för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationsavtal;
 • för leverans av digitalt innehåll som inte spelas in på ett konkret medium, om föreställningen började med konsumentens uttryckliga samtycke före tidsfristen för att återkalla avtalet och efter att ha informerat entreprenören om förlusten av rätten att återkalla kontraktet.

VIII. Säljarens klagomål och ansvar enligt garantin gentemot konsumenten

 1. Säljaren, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, ger konsumenterna två års garanti för fysiska eller juridiska fel på varor som köpts i butiken.
 2. Inom ett år efter upptäckten av att varorna inte överensstämmer med avtalet har konsumenten rätt att kräva prissänkning eller återkallelse från avtalet, om bristen är betydande, om han rapporterar denna bristande överensstämmelse till säljaren, såvida inte Butiken omedelbart och utan onödigt besvär för konsumenten tar bort defekten eller ersätter produkten med en defekt. Denna begränsning gäller inte om varorna redan har bytts ut eller reparerats, eller om butiken inte har ersatt produkten med en felfri, eller om felet inte har tagits bort.
 3. Klagomålet kan skickas till säljarens e-postadress: kontakt@dildosy.pl. För detta ändamål kan konsumenten använda formuläret som bifogas bestämmelserna.
 4. Ett klagomål enligt garantin behandlas inom 14 dagar från mottagandedatumet.
 5. Om säljaren inte svarar på konsumentens önskemål inom 14 dagar betyder det att han ansåg att förfrågningarna var motiverade.
 6. Konsumenten ska skicka de annonserade varorna till säljaren efter överenskommelse av fraktmetoden till säljarens adress. Konsumenten bär inte kostnaderna för transport av de annonserade varorna.
 7. Säljaren förbinder sig omedelbart efter att ha övervägt klagomålet och inte längre än inom 14 dagar att ersätta produkten med en ny, reparera defekten eller återlämna de kostnader som avtalats med konsumenten.
 8. I händelse av avlägsnande av defekten eller utbyte av varan mot en ny, börjar garantiperioden när de reparerade eller utbytta varorna levereras till konsumenten.
 9. Om klagomålet inte accepteras kommer varorna att skickas tillbaka till konsumenten tillsammans med motiveringen att avslå klagomålet och information på ett permanent medium (e-post eller information som skickas med traditionell post) oavsett om säljaren samtycker till att det inte går att
 10. tvistens lösning. Brist på säljarens förklaring innebär att han godkänner en tvistlösning utanför domstol.

IX. Tvistlösning

 1. I händelse av tvister föreslår säljaren att man använder vänskapliga metoder för att lösa dem.
 2. Säljaren informerar om att på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr finns en onlineplattform för att lösa tvister mellan konsumenter och företagare. Det är en enda butik för tvistlösning utanför domstol om avtalsförpliktelser som följer av ett onlineförsäljningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster.
 3. I händelse av en tvist med en kund som är en konsument, föreslår säljaren att använda medling vid provinsinspektionen för handelsinspektionen, som är behörig för säljarens säte, eller att använda skiljedom vid Permanent Consumer Arbitration Court, behörig för säljarens säte.
 4. I händelse av en tvist med en kund som är en juridisk person, en enhet utan juridisk person som kan förvärva rättigheter och ådra sig skulder, eller en fysisk person som använder de tjänster som Butiken erbjuder i samband med sin affärs- eller yrkesverksamhet, Säljaren föreslår att lösa tvisten i provinsinspektionen lämpligt för säljarens säte.
 5. Domstolen som är behörig att lösa tvister med kunden som är konsument är den gemensamma domstolen som är behörig för kundens säte.

X. Försäljningsvillkor

 1. Bestämmelserna i detta stycke gäller endast för kunder som är fysiska personer som driver ett företag, juridiska personer eller enheter utan juridisk person som kan förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter som gör en beställning i butiken i samband med deras affärsverksamhet eller yrkesverksamhet.
 2. Säljaren förbehåller sig rätten att föreslå en motsvarighet till att varorna är föremål för tjänsten eller att dra sig ur avtalet eller dess del, om den mängd varor som beställts av kunden inte överensstämmer med den faktiska lagernivån.
 3. Säljaren är ansvarig gentemot kunden om den sålda produkten har en fysisk eller juridisk defekt (garanti). Säljaren befrias från ansvar under garantin om köparen visste om bristen vid tidpunkten för avtalets ingående eller 6 månader har gått sedan avtalet ingicks.
 4. Kunden är skyldig att kontrollera varorna på ett sätt som är lämpligt för varorna i kurirens eller leverantörens närvaro och att upprätta en rapport med en beskrivning av eventuella oegentligheter. Om varans beskaffenhet gör det omöjligt att kontrollera det i kurirens närvaro, bör kunden kontrollera varorna omedelbart. Underlåtenhet att kontrollera varorna leder till förlust av garantirättigheter.
 5. Vid oegentligheter är kunden skyldig att omedelbart meddela säljaren om dem på det sätt som beskrivs i par. VIII. Bestämmelsen i par. VIII stycke 5.
 6. I händelse av en tvist föreslår säljaren att lösa tvisten vid provinsinspektionen för handelsinspektion eller någon annan institution som behandlar minneslösning av tvister som är behöriga för säljarens säte.
 7. Domstolen som är behörig att lösa eventuella tvister är den domstol som är behörig för säljarens säte.

XI. Slutbestämmelser

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser om det är nödvändigt att anpassa bestämmelserna till lagändringar, införande av nya tjänster eller tekniska förändringar. Ändringar av bestämmelserna i förordningarna träder i kraft efter 14 dagar från det att kunderna informeras via e-post om nya poster. En kund som inte accepterar det ändrade innehållet i föreskrifterna har rätt att radera kontot i butiken.
 2. Beställningar som görs innan ändringarna av förordningarna träder i kraft genomförs i enlighet med dess tidigare lydelse.
 3. Bestämmelserna i föreskrifterna utesluter inte några konsumenters rättigheter enligt allmänt tillämplig lag.
 4. I ärenden som inte omfattas av dessa föreskrifter ska de allmänt tillämpliga lagarna i Sverige gälla.

Förordningarna träder i kraft den 23 juni 2021.